Anul 2020 marchează un nou început pentru SNPP în ceea ce privește abordarea problemelor sistemului penitenciar. Cu două proiecte implementate până în prezent – Itinerariul Dialog (Norway Grants) și DialLogos – (POCA) – care au vizat dezvoltarea Dialogului Social (generand rezultate si in planul standardizarii resurselor umane) precum și dezvoltarea unui set alternativ de politici de resurse umane în sistemul penitenciar, continuăm acțiunile noastre cu 3 noi proiecte, care vor fi implementate pe parcursul următorilor ani.

În cadrul proiectului DialLogos, conform studiilor realizate, folosind metodologia OECD (Organizația Europeană de Cercetare și Dezvoltare), a rezultat faptul că majoritatea locurilor de muncă  din sistemul penitenciar sunt caracterizate de un nivel ridicat de presiune ca o combinație rezultată din condiționalități precum presiunea timpului, factorii fizici de risc și factori de intimidare, cu o contrapondere mai mult decât insuficientă a factorilor compensatori (autonomie, practici de management și relații de muncă), fiind necesară o intervenție hotărâtă în acest sens.

Cu un parteneriat lărgit ce implică cooperarea cu universități, instituții de cercetare,  administrații penitenciare, organizații neguvernamentale și structuri sindicale din 10 țări (România, Norvegia, Portugalia, Germania, Belgia, Italia, Olanda, Turcia, Lituania, Marea Britanie) ne propunem să abordăm și să dezvoltăm, în următorii 3 ani, acțiuni care țin de: condițiile de muncă, carieră  și procesul de formare a personalului din sistemul penitenciar.

Rezultatele care vor fi obținute prin cele 3 proiecte implementate de SNPP sunt  complementare cu rezultatele vizate de proiectul Federatiei PUBLISIND, Workin Index, finanțat prin Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021.  Workin Index își propune dezvoltarea unui instrument de măsurare a Muncii Decente și de dezvoltare a unei Agende comune, atât mediului public cât și privat, care să vizeze implementarea Muncii Decente precum și promovarea unei politici publice care să vizeze angajabilitatea tinerilor. Detalii despre proiecte:

CCJ4C – European Career Counselling Guidelines for Staff Working in Criminal Correctional Justice System

 • Linie de finanțare: Erasmus + (Comisia Europeană prin Agenția pentru Educație, Audiovizual și Cultură) – KA 3
 • Durată implementare: 01.01.2020 – 31.12.2022
 • Buget proiect: 674.368 €
 • Buget SNPP: 55.468 € (din care 14.422 € – cofinanțare)

 

Parteneri:

 • Centrul pentru Învățare Permanentă (RO) – aplicant
 • Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (RO)
 • Penitenciarul Timișoara (RO)
 • Administrația Penitenciarelor din Turcia (Turcia)
 • Administrația Penitenciarelor Bremen (Germania)
 • York Associates (Marea Britanie)
 • Innovative Prison Systems (Portugalia)
 • Baltic Education Technology Institute (Lituania)
 • Centro Internazionale Per La Promozione Dell’educazionee Lo Sviluppo Associazione (Italia)
 • ICPA (Olanda)

 

Obiective:

Proiectul vizează dezvoltarea, testarea și stabilirea unei metodologii de lucru pentru dezvoltarea unui model european de îndrumare în carieră a polițistului de penitenciare, pornind de la situația existentă în diferite țări europene și ținând cont de condiționalitățile contextului actual.

Activitățile propuse includ analiza și cercetarea, formarea profesională dar și formularea de propuneri  de politică alternativă în domeniul carierei lucrătorilor din sistemele penitenciare, inclusiv la nivelul Comisiei Europene.

Pornind de la analiza nevoilor și a factorilor interesați, a profilului competențelor necesare în dezvoltarea carierei în sistemul penitenciar, se dorește dezvoltarea unui instrument care să asigure posibilitatea gestionării/autogestionării carierei prin identificarea exactă a obiectivelor de dezvoltare.

Partea de diseminare și promovare a rezultatelor va fi asigurată prin organizarea de instrumente de politică publică, precum audieri publice structurate, activități de diseminare și conștientizare, precum și acțiuni de advocacy pentru a prezenta rezultatele metodologiei și a promova valorificarea acesteia la nivel european.

PO21 (21st Century Prison Officer)

 • Linie de finanțare: Erasmus + (Comisia Europeană prin Agenția pentru Educație, Audiovizual și Cultură) – KA 2
 • Durată implementare: 01.11.2019 – 31.10.2022
 • Buget proiect: 900.497 €
 • Buget SNPP: 76.220 €

 

Parteneri:

 • Universitatea Beira Interior (Portugalia) – aplicant
 • Innovative Prison Systems (Portugalia)
 • Direcția Generală a Serviciilor Penitenciare și de Probațiune (Portugalia)
 • Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare (Portugalia)
 • Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (Romania)
 • Ministerul Justiției Bremen (Germania)
 • Serviciul Public Federal de Justiție (Belgia)
 • Europris (Olanda)
 • ICPA (Olanda)

 

Obiective:

În întreaga Europă, există o varietate de provocări legate de instruirea și formarea lucrătorilor de penitenciare, pornind de la diferențe în ceea ce privește lipsa pregătirii inițiale, până la diferențe mari în ceea ce privește pregătirea continuă. Acestea au adesea ca efect inhibarea dezvoltării profesionale și limitarea mobilității lucrătorilor. Mai mult, procesele de recrutare și selecție sunt diferite în fiecare stat membru; instruirea inițială, rezultatele învățării, calificările și durata pregătirii pot fi foarte diferite între jurisdicții.

În aceste condiții, PO21 încearcă să completeze lacunele și diferențele menționate prin identificarea nevoilor de calificare existente și emergente ale lucrătorilor de penitenciare, consolidarea schimbului de cunoștințe și practici și adaptarea educației și formării profesionale la nevoile de competențe, promovând în același timp standarde de calificare în domeniul penitenciar, cu un accent deosebit pe abilitățile digitale.

Plus Dialog

 • Linie de finanțare: Mecanismul Financiar Norvegian 2014-2021, Fondul pentru Muncă Decentă
 • Durată implementare: 15.01.2020 – 14.01.2022
 • Buget proiect: 307.605 €
 • Buget SNPP: 176.395 € (din care 17.640 € – cofinanțare)

 

Parteneri:

 • Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (RO) – aplicant
 • Administrația Națională a Penitenciarelor (RO)
 • Federația sindicatelor YS (Norvegia)
 • Asociația Europeană pentru Inovare Socială (RO)
 • Federația Europeană a Sindicatelor din Serviciile Publice (Belgia)

 

Obiectiv & Rezultate:

Sistemul penitenciar reprezintă un mediu social aparte unde presiunea exercitată asupra personalului are consecințe nu numai asupra angajaților cât și asupra persoanelor aflate în custodie. Pe parcursul proiectelor anterioare derulate (Itinerariul Dialog și DialLogos) au fost abordate aspecte ce intră sub incidența Muncii Decente și a Dialogului Social și a rezultat clar că este nevoie de o abordare inovativă privind Sănătatea și Securitatea în Muncă.

Proiectul Plus Dialog presupune o analiză a stadiului privind Sănătatea și Securitatea în Muncă în sistemele penitenciare din Uniunea Europeană, întâlniri regionale privind dezvoltarea unui program de formare adresat membrilor comisiilor de Sănătate și Securitate în Muncă,  precum și a unui instrument de dezvoltare și monitorizare a condițiilor de muncă. De asemenea, proiectul va facilita acțiuni de prezentare a aspectelor ce țin de sănătate și securitate în muncă și elemente privind mecanismul de dialog social elevilor de la Școala Națională de Pregătire a Agenților de la Târgu Ocna.

Adrian Neagoe – vicepresedinte SNPP (management proiecte)

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Proiecte SNPP 2020-2022. Finantari externe. Continuam traditia SNLP
Distribuie