Federația PUBLISIND

Federatia Sindicatelor din Administratia Publica - PUBLISIND

Structura de sindicat national a permis Sindicatului National al Lucratorilor de Penitenciare – SNLP sa fondeze impreuna cu alte sindicate din diferite sectoare de activitate ale administratiei publice, Federatia PUBLISIND.

La adunarea constitutivă au participat 9 sindicate. Astăzi sunt 46 cu un total de 25.000 de membri.

De ce PUBLISIND? Pentru că era nevoie de o federație capabilă să reprezinte toate categoriile de salariați care îndeplinesc serviciul public. Chiar dacă legislația distinge între funcționari, în esență niciunul nu este mai presus de altul. Diferenţele privesc particularităţile muncii, însă asocierea sub culorile PUBLISIND garantează posibilitatea militarii în solidar pentru anumite drepturi generale sau specifice.

Reprezentativitate
Față de alte ramuri de activitate, așa cum sunt acestea enumerate de Contractul colectiv de muncă la nivel național, administrația este una specială prin diversitatea domeniilor dar și prin diferențele legislative generate de actele normative care formează cadrul legal aplicabil în ramură.

În administrație își desfășoară activitatea aproape două sute de mii de salariați. Pentru a fi reprezentativă, o structură sindicală federativă trebuie să totalizeze minim treisprezece mii de membri.

Pe data de 28 august 2008, PUBLISIND a dobândit în instanță reprezentativitatea la nivelul ramurii administrației publice, conform Legii nr. 130/1996.

Structură
PUBLISIND este structurată pe sectoare de activitate. Fiecare coordonator al unui sector, desemnat de sindicatele componente, are calitatea de membru al Biroului executiv cu funcția de vicepreședinte, poziție care îi conferă dreptul de a reprezenta PUBLISIND în relațiile de parteneriat social, la toate nivelurile. În prezent au fost delimitate 17 sectoare.

Strategie
Armonizarea intereselor membrilor într-o strategie comună și unitară a reprezentat o provocare și este un obiectiv permanent. Echipa care coordonează PUBLISIND trebuie să aibă o imagine de ansamblu a tuturor problemelor cu care se confruntă sindicatele afiliate, sintetizând aspecte prioritare și probleme generale, astfel încât să realizeze o actualizare periodică a obiectivelor în corelare cu dinamica organizației.

PUBLISIND şi-a stabilit ca obiectiv afilierea sau constituirea de sindicate din toate sectoarele de activitate, cu o acoperire teritorială cât mai vastă și din toate ministerele care au incidență în ramura administrației, lucru nerealizabil fără un set de obiective concrete legate într-o strategie care să asigure orientarea precisă a activității.

Totodată, în scopul corectării resurselor dar și al perfecționării pregătirii membrilor, se află în derulare încheierea unor parteneriate privind elaborarea de proiecte pentru accesarea unor fonduri structurale.  Pe această linie, Casa Regală a României și-a manifestat disponibilitatea punerii la dispoziție în cadrul unui astfel de proiect, a unei locații care se poate dota și administra pentru formarea profesională a salariaților din administrație.

Relații internaționale
PUBLISIND este afiliată la Internaționala Serviciilor Publice (P.S.I.) organizație cu 20 de milioane de membri din peste 150 de țări și la Federația Europeana a Sindicatelor din Serviciile Publice (E.P.S.U.), organizații cu care se intenționează o colaborare pe direcțiile prioritare. Reprezentanții federației participă activ la acțiunile, congresele sau seminariile organizate de partenerii internaționali.

În paralel, se dezvoltă relații de colaborare cu structuri similare europene.

  • PUBLISIND a avut o participare numeroasă si vizibilă (600 de membri) la mitingul organizat de confederatiile sindicale de Ziua Internatională a Muncii pe 7 octombrie 2008, dar a organizat si  actiuni specifice de genul pichetelor, separat sau împreună cu Blocul National Sindical.
  • Pe fondul tensiunilor create în rândul bugetarilor la finele anului 2008, Presedintele PUBLISIND l-a însotit pe Preşedintele B.N.S. Dumitru Costin, la întâlnirea dintre Guvern si confederatiile sindicale, unde au fost discutate metodele de evitare ale situatiei critice, fiind reinitiată negocierea Legii unitare privind salarizarea personalului bugetar.
  • În vederea realizării obiectivelor pe care si le-a stabilit, PUBLISIND a solicitat si sustinut o serie de întâlniri cu reprezentantii Executivului dar si cu membri ai Parlamentului României.
  • Tot la capitolul actiuni trebuie amintite demersurile făcute de PUBLISIND în cursul anului 2008 pentru initierea unei modificări legislative menită să regleze situatia incompatibilitătilor fuctionarilor publici. În urma unei serii de întâlniri sustinute de conducerea federatiei cu ministrii muncii si finantelor s-a profilat ideea grupului inter-ministerial capabil să preia această problemă si să ofere solutii legislative în conformitate cu prevederile constitutionale.
  • Altă directie în care s-a actionat a fost obtinerea de facilităti pentru membri, prin negocierea unor tarife scăzute sau alte avantaje, în sectoarele turistic, bancar, comercial, educational, sănătate, s.a.
  • Administrația publică este, probabil, singura ramură a economiei naționale fără un contract sau acord colectiv negociat, care să producă efecte în toate ministerele și asupra tuturor salariaților. În lipsa unui astfel de act colectiv, au fost negociate acorduri sau contracte colective la nivelul unor grupuri de unități sau unități. Federaţia PUBLISIND a semnat în iunie 2008 Acordul colectiv privind raporturile de serviciu ale funcţionarilor din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu efecte asupra a 13.000 de salariați.
  • Având în vedere structura atipică a ramurii de activitate, dialogul social este mult mai complex, iar Blocul Național Sindical atunci când a rediscutat desemnările confederației în comisiile de dialog (martie 2009), a fost de acord cu includerea reprezentanților PUBLISIND în comisii din cinci ministere (finanțe, interne, justiție, apărare și externe) și în Comitetul sectorial care se va constitui la nivelul ramurii. Tot din cadrul federației noastre au fost nominalizați și membrii echipelor B.N.S. care au negociat Proiectul ordonanței privind măsurile de reducere a unor cheltuieli, dar și cei care vor contribui la elaborarea Proiectului legii sistemului unitar privind salarizarea bugetarilor.