În 31 iulie 2019, la Pitești, s-a desfășurat al treilea workshop regional cu lideri de sindicat și reprezentanți ai penitenciarelor, în cadrul proiectului DialLogos, Activitatea 4: Dezvoltare de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politica publica în domeniul resurselor umane din sistemul penitenciar.

La această activitate au participat reprezentanți sindicali și responsabili din domeniul resurselor umane/factori de conducere, din următoarele unități: Drobeta Turnu Severin, Târgu Jiu, Craiova, Pelendava, Mioveni, Giurgiu, Târgșor, Ploiești, Mărgineni, Centrul Educativ Craiova și Spital Penitenciar Mioveni.Workshop regional Pitesti - DialLogos

În cadrul workshopului, experții proiectului (SNLP și INCSMPS) au prezentat rezultatele obținute la nivel regional în urma aplicării instrumentelor dezvoltate pentru fundamentarea și monitorizarea independentă a politicilor de resurse umane.

Pe baza acestora și pornind de la concluziile întâlnirilor anterioare, participanții, organizați în grupuri, au efectuat o analiză SWOT și au enunțat posibilitățile de acțiune în cazul celor mai importante probleme identificate.

În vederea respectării principiilor orizontale, au fost furnizate două module de instruire adiționale: Egalitate de șanse și nediscriminare în politica de personal și Dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin activitățile din sistemul penitenciar, conform cerințelor contractului de finanțare.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Workshop regional cu lideri de sindicat și reprezentanți ai penitenciarelor – Pitesti
Share on facebook
Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *