În 8 august 2019, la Bacău, s-a desfășurat ultimul din cele 4 workshopuri regionale cu lideri de sindicat și reprezentanți ai penitenciarelor, în cadrul proiectului DialLogos, Activitatea 4: Dezvoltare de acțiuni de formulare și promovare de propuneri alternative la politica publica în domeniul resurselor umane din sistemul penitenciar.

DialLogos - workshop Bacau
DialLogos – workshop Bacau

La această activitate au participat reprezentanți sindicali și responsabili din domeniul resurselor umane/factori de conducere, din următoarele unități: Botoșani, Iași, Vaslui, Focșani, Galați, Miercurea Ciuc, Bacău, Spitalul Penitenciar Tg Ocna, Centrul Educativ Tg Ocna și Școala Națională de Pregătire a Agenților de Penitenciare.

În cadrul workshopului, experții proiectului (SNLP și INCSMPS) au prezentat rezultatele obținute la nivel regional în urma aplicării instrumentelor dezvoltate pentru fundamentarea și monitorizarea independentă a politicilor de resurse umane. Pe baza acestora și pornind de la concluziile întâlnirilor anterioare, participanții, organizați în grupuri, au efectuat o analiză SWOT și au enunțat posibilitățile de acțiune în cazul celor mai importante probleme identificate.

În vederea respectării principiilor orizontale, au fost furnizate elemente de informare referitor la Egalitate de șanse și nediscriminare în politica de personal și Dezvoltarea durabilă și protecția mediului prin activitățile din sistemul penitenciar, conform cerințelor contractului de finanțare.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Workshop regional cu lideri de sindicat și reprezentanți ai penitenciarelor – Bacau
Share on facebook
Distribuie

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *