Vizita de studiu Norvegia, Bergen – delegatie SNPP, martie 2022

RO

In perioada 8-11 martie 2022, o delegație formată din președinți de filiale SNPP și reprezentantul EASI, partener în cadrul proiectului Plus Dialog, a efectuat o vizită de studiu în Bergen Norvegia. Delegația a fost însoțită de reprezentanții YS (Federația Sindicatelor Vocaționale din Norvegia) și KY (Sindicatul Polițiștilor de Penitenciare din Norvegia – regiunea Vest).

Vizita a inclus un tur al penitenciarului Bjørgvin, cu prezentarea inclusivă a programului pentru tineri, a centrului de pregătire pentru liberare Lyderhorn precum și o întâlnire de lucru la sediul de coordonare al regiunii Vest.

Vizitele la penitenciar, programul de tineri și centrul de pregătire pentru liberare au oferit posibilitate prezentării modului de lucru al partenerilor norvegieni, cu accent pe utilizarea resurselor umane și materiale. De asemenea au fost prezentate condițiile de lucru și de detenție cu accent pe partea de sănătate și siguranță a personalului. Detaliile au fost oferite de directorii unităților, reprezentanții SSM și liderii de sindicat.

Cu ocazia vizitei la Sediul de Coordonare a Regiunii Vest, membrii delegației au fost informați despre modul în care funcționează dialogul social și cum este realizată coordonarea activității în regiune, în special în ceea ce privește sănătatea și securitatea în muncă. Prezentarea a fost făcută de către directorul regional adjunct responsabil de resurse și reprezentantul regional SSM, în prezența liderului de sindicat regional.

 

EN

Between 8-11 March 2022, a delegation of SNPP branch presidents and the EASI representative, partner in the Plus Dialog project, made a study visit to Bergen, Norway. The delegation was accompanied by representatives of YS (Federation of Vocational Trade Unions of Norway) and KY (Union of Penitentiary Policemen of Norway – West Region).

The visit included a tour of the Bjørgvin Penitentiary, including a presentation of the youth program, the Lyderhorn Halfway House, and a workshop at the Western Coordination Headquarters.

Visits to the penitentiary, the youth program and the halfway house provided an opportunity to present the way Norwegian partners work, with a focus on the use of human and material resources. The working and detention conditions with a focus on the health and safety of staff were also presented. Details were provided by unit directors, OSH representatives and union leaders.

During the visit to the Coordination Headquarters in the Western Region, members of the delegation were briefed on how the social dialogue works and how the coordination of work in the region is carried out, especially regarding health and safety at work. The presentation was made by the Deputy Regional Director for Resources and the OSH Regional Representative, in the presence of the regional trade union leader.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Vizita de studiu Norvegia, Bergen – delegatie SNPP, martie 2022
Distribuie

În primul rând, oamenii!

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare derulează o serie de proiecte cu finanțare europeană care vin în sprijinul membrilor de sindicat.