Vizita studiu Norvegia

Vizita de studiu Norvegia, Oslo – delegatie SNPP/ANP, februarie 2022

Study visit Norway - SNPP/ANP delegation, February 2022

RO

In perioada 7-10 februarie 2022 o delegatie a SNPP și ANP a efectuat o vizită de studiu în Norvegia, in cadrul proiectului Plus Dialog. Vizita a inclus un tur al penitenciarului Romerike – sectia Ullersmo și al Academiei Serviciului Corecțional Norvegian (KRUS).

În cadrul vizitei penitenciarului au fost prezentate activitățile desfășurate în cadrul penitenciarului, condițiile de muncă ale angajaților, program de muncă, dialog social și sănătate și securitate în muncă la nivel de unitate penitenciară. Delegația a efectuat un tur al spațiilor (inclusiv a celui mai nou spațiu din unitate – Construcție model 2015) și  a fost primită de directorul penitenciarului care împreună cu liderul de sindicat local al KY au prezentat modul în care se desfășoară dialogul social la nivelul unității, tipurile de întâlniri, subiectele de discuție și rezultatele obținute.

Cu ocazia vizitei la Academia Serviciilor Corecționale delegația a vizitat spațiile destinate pregătirii – săli de clasă, amfiteatru, bibliotecă, săli pentru pregătirea fizică precum și simulatorul destinat pregătirii practice. Au fost prezentate aspecte referitoare la procesul de selecție, curricula și organizarea procesului de învățământ, precum și diferite programe derulate la nivelul Academiei și administrației.

***

EN

Between 7-10 of February 2022, a delegation of SNPP and ANP had a study visit to Norway, within the Plus Dialog project. The visit included a tour of the Romerike Penitentiary – Ullersmo Section and the Norwegian Correctional Service Academy (KRUS).

During the visit to the penitentiary, the activities carried out within the penitentiary, the working conditions of the employees, the work schedule, the social dialogue and occupational health and safety at the level of the penitentiary unit were presented. The delegation toured the premises (including the newest space in the unit – Construction model 2015) and was received by the director of the penitentiary who, together with the local union leader of KY presented the way in which the social dialogue takes place at the unit level, the types of meetings, the topics of discussion and the results obtained.

During the visit to the Correctional Services Academy, the delegation visited the training spaces – classrooms, amphitheater, library, fitness rooms as well as the practical training simulator. Aspects related to the selection process, the curriculum and the organization of the educational process were presented, as well as various programs developed at the level of the Academy and the administration.

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Vizita de studiu Norvegia, Oslo – delegatie SNPP/ANP, februarie 2022
Distribuie

În primul rând, oamenii!

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare derulează o serie de proiecte cu finanțare europeană care vin în sprijinul membrilor de sindicat.