PO21 – training session no. 3 / sesiune training nr. 3

Bucharest / București, 05.09-09.09.2022

EN

The purpose of the project? Identifying and developing the skills and competencies needed by correctional workers in the 21st century.

Activity? The third training session.

Where? Bucharest

When? Period 5-9 September

Participants?

Trainers: Ana Nascimento, Carolina Pereira and Dorin Muresan – IPS

Trainees: Employees from penitentiary systems from Romania, Belgium, Germany and Portugal

During 5 days, between 05.09.2022 – 09.09.2022, within the PO21 project – European Prison Officers for the 21st Century, financed by the European Commission through the Erasmus+ program, in which the National Trade Union of Prisons Policemen (SNPP) has partner role with prison administrations, trade unions, professional and academic organisations from Portugal, Germany, Belgium and the Netherlands, the third event on the training of prison employees took place, within the third work package.

Through the PO21 project, an attempt is made to balance these lacks, needs or desires, by encouraging the exchange of knowledge, practices or perspectives, as well as by education and training adapted to existing needs, but also by promoting qualification standards in the penitentiary field.

Each day came with specific activities, with role-playing games, icebreaking games, teamwork, presentations, debates, questions and answers.

On Monday, the activity was opened by the representatives of the National Trade Union of Prisons Policemen SNPP, Adrian Neagoe – vicepresident and Ștefan Teoroc – president, followed by the intervention of the general director of the National Penitentiary Administration, Mr. Chief Commissioner of the Penitentiary Police, Dr. Dan Halchin. Also, it was the first day we got to know each other, we found out what happened so far in the project and what results were generated, statistics and graphs were projected that raised question marks.

On Tuesday, a visit was set to the Bucharest Jilava Penitentiary, next to Fort 13. With the hospitality we are already used, we were welcomed by the director of the penitentiary, Chief Commissioner of Penitentiary Police dr. Cristina Teoroc, head of the penitentiary police, who gave a brief presentation of the unit, as well as some aspects specific that the unit faces from several perspectives. It was an interesting intervention, which attracted the attention of the participants, through the detailed and catchy presentation, being followed with a celebration caused by the retirement of two colleagues from the unit. Towards the end of the day, the penitentiary systems from Portugal, Romania and Germany were presented, with emphasis on the training and recruitment of new employees.

On Wednesday, the participants were divided into 6 groups, with representatives from different countries, so that the debates would be more interesting and complex. Willingly or not, the participants became trainers, screenwriters, stage directors, even actors, following that on Thursday they will take part in a presentation adapted to the wishes of the group, in which a conflict will be presented

The method consisted in choosing a situation that happened or could happen. This description was intended to be thorough, including the detailed story, all the people involved, what they did, what was the result of each person’s action, the day, time, place, and of course, how the situation was resolved. Fictitious names may have been adopted to protect the individuals involved.

So that Thursday came, when each group presented its own version, approached in an extremely serious way, also emphasizing the interactivity with the participants.

Friday was the last day of the session, in which the activities of the previous days were evaluated, based on the feedback provided by each participant.

Let’s not forget, of course, the handing out of the certificates, which were handed out under a wave of applause, which had nothing to do with being late to class (internal joke).

***

RO

Scopul proiectului? Identificarea și dezvoltarea abilităților și competențelor necesare angajaților din domeniul corecțional în secolul 21.

Activitate? Cea de-a treia sesiune de training.

Unde? București

Când? Perioada 5-9 septembrie

Participanți?

Traineri: Ana Nascimento, Carolina Pereira și Dorin Mureșan – IPS

Cursanți: Angajati din sisteme penitenciare din Romania, Belgia, Germania si Portugalia

Pe parcursul a 5 zile, în perioada 05.09.2022 – 09.09.2022, în cadrul proiectului PO21 – European Prison Officers for the 21st Century, finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus+, în care Sindicatul Național al Politiștilor de Penitenciare (SNPP) are rol de partener alături de administrații penitenciare, sindicate, organizații profesionale și academice din Portugalia, Germania, Belgia și Olanda , a avut loc cel de-al treilea eveniment privind instruirea angajatilor de penitenciare, în cadrul celui de-al treilea pachet de lucru.

Prin proiectul PO21, se incearcă echilibrarea acestor lipsuri, nevoi sau dorințe, prin incurajarea schimbului de cunoștințe, de practici sau de perspective, cât și prin educarea și instruirea adaptată nevoilor existente, dar totodată și promovarea unor standarde de calificare în sistemul penitenciar.

Fiecare zi a venit cu activități specifice, cu jocuri de rol și icebreaking, lucru in echipă, prezentări, dezbateri, întrebări și răspunsuri.

Luni activitatea a fost deschisă de către reprezentanții  Sindicatului National al Politistilor de Penitenciare, Adrian Neagoe – vicepreședinte și Ștefan Teoroc – președintele, fiind urmată de intervenția directorului general al Administratiei Nationale a Penitenciare, dl comisar sef de politie pentenciara dr. Dan Halchin. Totodata, a fost prima zi în care ne-am cunoscut unii cu alții, am aflat ce s-a întâmplat până acum în proiect și ce rezultate au fost generate, s-au proiectat statistici și grafice care au ridicat semne de întrebare.

Marți a fost setată o vizită la Penitenciarul București Jilava, cât și la Fortul 13. Cu ospitalitatea cu care deja am fost obișnuiți, am fost întâmpinați de directorul penitenciarului, dna comisar șef de poliție penitenciară dr. Cristina Teoroc, care a făcut o scurtă prezentare a unității, precum și a unor aspecte specifice cu care se confruntă din mai multe perspective. A fost cu siguranță o intervenție interesantă, care a atras atenția participanților, prin prezentarea detaliată și captivantă, fiind urmată de o festivitate pricinuită de pensionarea a doi colegi din cadrul unității. Spre finalul zilei, au fost prezentate sistemele penitenciare din Portugalia, România și Germania, cu accent pe trainingul și recrutarea noilor angajați.

Miercuri, participanții au fost împărțiți în 6 grupe, cu reprezentanți din țări diferite, astfel încât dezbaterile să fie mai interesante și mai complexe. Vrând nevrând, participanții au devenit traineri, scenariști, regizori, chiar și actori, urmând ca în ziua de joi să ia parte la o prezentare adaptată dorințelor grupului, în care să fie dezbătut un conflict. Metoda a constat în alegerea unei situații care s-a întâmplat sau s-ar putea întâmpla. Această descriere s-a dorit a fi minuțioasă, cuprinzând povestea detaliată, toți oamenii implicați, ce au făcut, care a fost rezultatul acțiunii fiecărei persoane, ziua, ora, locul și bineinteles, cum a fost rezolvată situația. Au putut fi adoptate nume fictive pentru protecția persoanelor implicate.

Astfel încât a venit ziua de joi, când fiecare grupă a prezentat propria versiune, abordată într-un mod extrem de serios, punând totodată accent și pe interactivitatea cu participanții.

Vineri a fost ultima zi a sesiunii, în care au fost evaluate activitățile din zilele anterioare, pe baza feedbackului oferit de fiecare participant.

Să nu uitam bineînțeles și de înmânarea certificatelor, sub un val de aplauze, care nu a avut de această dată nicio legatură cu întarzierea la curs (glumă internă).

PHOTO GALLERY / GALERIE FOTO

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: PO21 – training session no. 3 / sesiune training nr. 3
Distribuie

Un răspuns

  1. Asa incep marile schimbari in organizatie doar ca noi nu avem rabdare sa asteptam. Se pare ca SNPP ul este organizatia sindicala care pluseaza pe formarea profesionala si schimbarea mentalitatii colegilor din sistem. Sunt “apolitic” facand referire la SNPP/ (editat) etc dar se pare ca identitatea celor care vor schimbare si, de ce nu a, mea pe viitor, clar va fi SNPP.

În primul rând, oamenii!

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare derulează o serie de proiecte cu finanțare europeană care vin în sprijinul membrilor de sindicat.