Modificarea legislativa a fost publicata

Problema majorarii de 75% pentru familiile monoparentale si-a gasit rezolvarea. Am explicat intr-un articol anterior faptul ca era necesara o modificare prin lege sau ordonanta de urgenta intrucat problema este generata chiar de textul OUG 147/2020.

Majorare pentru parinti in familiile monoparentale?

Modificarea susmentionata a fost operata prin Legea 59/2021 prin care se aproba OUG 182/2020 de completare a OUG 147/2020. Actul normativ regleaza pentru viitor atat problema familiilor monoparentale cat si alte aspecte importante pentru cei aflati in diferite situatii care nu erau clar prevazute in normele anterioare. Prevederile nu sunt active pe perioada vacantelor asa cum este bine stiut. La acest moment este in curs de elaborare metodologia pe baza careia unitatile vor pune in practica noile dispozitii.

Legea 59/2021:

 

Extras din L.59/2021

6.La articolul I, după punctul 2 se introduc trei noi puncte, punctele 21-23, cu următorul cuprins:

“21. La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
«Art. 4
(1) Angajaţii sistemului naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională, angajaţii din penitenciare şi personalul din unităţile sanitare publice beneficiază de zilele libere prevăzute la art. 1, la cerere, numai cu aprobarea angajatorului.»
22. La articolul 4, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:
«(11) Fac excepţie de la prevederile alin. (1) familiile monoparentale, care pot opta fie pentru acordarea de zile libere conform dispoziţiilor art. 1, fie pentru acordarea majorării drepturilor salariale cuvenite potrivit dispoziţiilor alin. (3), fără ca aceste drepturi să poată fi cumulate pentru aceeaşi perioadă.»
23. La articolul 4, partea introductivă a alineatului (2) şi alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
«(2) Drepturile băneşti aferente zilelor libere acordate în condiţiile art. 1 familiilor monoparentale, ca urmare a opţiunii exprimate în conformitate cu dispoziţiile alin. (11), se calculează şi se plătesc astfel:
Raspundem si la intrebarile referitoare la pensie, citand un articol din OUG 147/2020:
art 4
(8) Majorarea prevăzută la alin. (3) nu se cuprinde în baza de calcul prevăzută la art. 28 alin. (1) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare.
Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Majorarea de 75% se acorda si pentru familiile monoparentale

5 răspunsuri

  1. Ce sa se deblocheze de la MJ că o să se deblocheze în curând postul de ministru.Si ăla de la MAI că nu au dansat cum a vrut sefu’ și nu au luptat cu sindicatele.S-a văzut Câtu șef și își urla ura și frustrările de contabil de banca pe unde poate.

  2. Bună ziua! Cu privire la demararea procedurilor de ocupare prin concurs a funcțiilor de director de unitate….sunt ceva noutăți? Vă mulțumesc!

Adaugă un comentariu:

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *