In cadrul Proiectului ,,DialLogos”, cod SIPOCA 310, cod MySMIS2014 – 112266, finantat prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020″, in baza contractului de finantare nr. 265/03.10.2018, s-au achizitionat produse personalizate prin cumparare directa.

Contractul de furnizare numarul 24.1 din 22.10.2019 a fost atribuit catre S.C. Echo Plus S.R.L. cu sediul in Timisoara, str. Paris nr. 2A et. 3 birou 307 judetul Timis.

Valoarea totala a achizitiei este de 1.626,9 lei la care se adauga 309,11 lei tva.

Responsabil achizitii

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: Informare achizitie