Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (SNLP), în parteneriat cu Institutul Național de Cercetare Științifică în domeniul Muncii și Protecției Sociale (INCSMPS), au implementat proiectul DialLogos, cod SIPOCA 310/Cod MySMIS2014 – 112266, proiect cofinanțat de Uniunea Europeana din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020. Proiectul răspunde măsurilor stabilite în Strategia pentru Consolidarea Administrației Publice 2014-2020 (SCAP) prin faptul că acesta contribuie la crearea unei administrații publice deschise și receptive la soluții inovatoare, respectiv o administrație care se sprijină pe dialogul cu partenerii sociali prin mecanisme stabile de consultare.

Obiectivul general a urmărit sprijinirea dialogului social în sectorul administrației publice în vederea optimizării proceselor decizionale în domeniul resurselor umane din sistemului penitenciar. Astfel, proiectul a vizat consolidarea unui proces decizional predictibil și fundamentat în vederea asigurării unor resurse umane profesioniste în administrația publică.

În contextul proiectului, au fost dezvoltate o serie de documente, după cum urmează:

  1. Set de instrumente pentru fundamentarea și monitorizarea independentă a componentei resurse umane din politica publică privind reintegrarea socială a persoanelor private de libertate (Link A2)
  2. Raport privind realizarea sesiunilor de instruire și mentoring cu reprezentanți sindicali (Link A3.1)
  3. Raport privind aplicarea instrumentelor dezvoltate pentru fundamentarea politicilor de resurse umane la nivelul sistemului penitenciar (Link A3.2)
  4. Raport privind realizarea workshopurilor regionale cu lideri de sindicat și reprezentanți ai penitenciarelor (Link A 4.1)
  5. Studiu diagnostic privind ariile deficitare și dezechilibrele existente în domeniul resurselor umane din sistemul penitenciar (Link A4.2)
  6. Raport privind realizarea workshop-ului național cu lideri sindicali pentru formulare de recomandări de politică în domeniul resurselor umane din sistemul penitenciar (Link A4.3)
  7. Politici publice de resurse umane – Propunere – Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare (Link A4.4)
  8. Raport privind realizarea Conferinței finale a proiectului. (Link A 5.1)

Pentru mai multe informații privind activitățile proiectului și rezultatele obținute vă rugăm să ne contactați la snpp@snnp.ro

 

Sindicatul Național al Polițiștilor de Penitenciare: DialLogos – Rezultate
Distribuie