PO21 – training session no. 4 / sesiune training nr. 4

Bremen, Germany

RO

Ce? A patra sesiune de training organizată în cadrul proiectului PO21
Mai exact…? Abilitățile și competențele polițistului de penitenciare
Unde? Bremen, Germania
Când? Perioada 23 octombrie – 28 octombrie 2022
Cine? Alexandru Cosac, Alexandru Cristian Apostu, Corina Maria Tonea, Danut Ilie, Emilian Razvan Zahan, Mirabela Dima, Rares Andrei Cozma, Silviu Alexandru Blaga Frunza, Ștefan Adrian Neagoe
De ce? Pentru că urmare informării președinților și vicepreședinților de filiale de către SNPP asupra cursurilor care se vor desfășura în perioada următoare, au răspuns afirmativ inițiativei

Pe parcursul a 5 zile, în perioada 23.10.2022 – 28.10.2022, în cadrul proiectului PO21 – European Prison Officers for the 21st Century, finanțat de către Comisia Europeană prin programul Erasmus+, în care Sindicatul Național al Politiștilor de Penitenciare (SNPP) are rol de partener alături de administrații penitenciare, sindicate, organizații profesionale și academice din Portugalia, Germania, Belgia și Olanda , a avut loc cel de-al treilea eveniment privind instruirea angajatilor de penitenciare, în cadrul celui de-al treilea pachet de lucru.

De ce a fost prevăzută o astfel de activitate? Răspunsul ar fi cat se poate de intuitiv – fie lipsa pregătirii initiale, fie lipsa pregătirii continue a angajaților din penitenciare (indiferent de țara la care facem referire), au de cele mai mult ori rolul să blocheze dezvoltarea profesională și să limiteze mobilitatea angajaților. Cumva prin astfel de activități, PO21 incearcă să echilibreze aceste lipsuri și nevoi, să încurajeze schimbul de cunoștințe și practici, să adapteze educația și instruirea la nevoile existente, dar și să promoveze în același timp standarde de calificare în domeniul penitenciar.

Astfel, din partea Sindicatului Național al Polițiștilor de Penitenciare, a participat o delegație formată din 7 angajați din unități penitenciare diferite din țara noastră (Bacău, Mioveni, București Jilava, Târgu Mureș, Tichilești, Târgu Mureș), cât și din cadrul Administrației Naționale a Penitenciarelor – Aparat Central, membri activi din punct de vedere sindical la nivel local.

Mulțumim tuturor de participare!

***

EN

What? The fourth training session organized within the PO21 project
More exactly…? Skills and competencies of the prison police officer
Where? Bremen, Germany
When? October 23 – October 28 2022
Who? Alexandru Cosac, Alexandru Cristian Apostu, Corina Maria Tonea, Danut Ilie, Emilian Razvan Zahan, Mirabela Dima, Rares Andrei Cozma, Silviu Alexandru Blaga Frunza, Ștefan Adrian Neagoe
Why? As a result of informing the presidents and vice-presidents of branches by SNPP about the courses that will take place in the next period, they answered in the affirmative to the initiative.

During 5 days, between 23.10.2022 – 28.10.2022, within the project PO21 – European Prison Officers for the 21st Century, financed by the European Commission through the Erasmus + program, in which the National Union of Prisons’ Policemen (SNPP) is partner with other prison administrations, trade unions, professional and academic organizations in Portugal, Germany, Belgium and the Netherlands, the first training event for prison staff took place as part of the third work package.

Why was such an activity planned? The answer would be as intuitive as possible – either the lack of initial training or the lack of continuous training of prison staff (regardless of the country we are referring to) often have the role of blocking professional development and limiting employee mobility. Somehow through such activity, PO21 seeks to balance these shortcomings and needs, to encourage the exchange of knowledge and practices, to adapt education and training to existing needs, but also to promote at the same time qualification standards in the penitentiary field.

Thus, on behalf of the National Trade Union of Prisons’ Policemen, a delegation of 6 employees from different penitentiary units in our country (Bacău, Mioveni, București Jilava, Târgu Mureș, Tichilești, Târgu Mureș), also from the National Administration of Penitentiaries – Headquarter, participated, as active members in terms of union at the local level.

Thank you all for participation!

Caută

Platforma noastră utilizează cookies strict necesare. Acestea sunt solicitate pentru funcționarea platformei și nu pot fi dezactivate în sistemele noastre.